Totalcommander traag met FTP

De sporadische keren dat ik Totalcommander gebruikte, voor het ftp’en van een site of een paar bestanden, viel het mij op, dat die erg traag was in verhouding tot bijvoorbeeld Filezilla.
Gewoon bestanden, of directories copiëren tussen 2 netwerkdrives, of op de lokale pc, waren wel snel.
Uiteindelijk bleek het 1 kleine aanpassing te zijn, die er voor zorgde dat Totalcommander bijna zo snel, en misschien wel net zo snel is als Filezilla.

Oplossing
In dit bestand: c:\Users\JouwNaam\AppData\Roaming\GHISLER\wcx_ftp.ini
Onder het kopje: [General]
Deze regel toevoegen: UploadBlockSize
=1460

De waarde 1460 wordt vaker op het forum van Totalcommander vermeld.
Maar in de help van Totalcommander staat nog dit:
Size of upload buffer. On fast networks, you may try larger sizes like 1492 or even 8192.
New: If set to 1, the block size is chosen automatically after uploading the first 128 kByte of a file

Getest
De waarde van 1460 werkt beduidend sneller. Ik zal ook nog de andere waardes testen, en dat hier onder vermelden.

Print Friendly, PDF & Email