Disclaimer

ICT-Collectief heeft uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze site gebruikte gegevens. Onjuistheden of onvolkomenheden kunnen echter voorkomen.

ICT-Collectief is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect veroorzaakt door onjuistheden, onvolkomenheden, technische storingen of anderzins. Alle genoemde informatie (incl. bedragen) is onder voorbehoud van wijzigingen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.